THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOẶC HỌC HỌC PHẦN THAY THẾ CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI TRÀ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

(Thời gian cập nhật: 08:56 21/12/2022)

Khoa Kinh tế vận tải thông báo triển khai đăng ký làm luận văn tốt nghiệp hoặc học học phần thay thế cho sinh viên hệ đại trà học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau:

Điều kiện:

  • Sinh viên đã bảo vệ học phần thực tập tốt nghiệp và đạt yêu cầu.
  • Học xong và tích lũy tất cả các học phần theo chương trình đào tạo (Tất cả các học phần bắc buộc và tự chọn tối thiểu cần phải tích lũy trong chương trình).

Thời gian đăng ký: Từ ngày 21/12/2022 đến hết ngày 28/12/2022

Link đăng ký: https://forms.gle/vTxQbRGu3hMefMCe6

Lưu ý:

  • Khi đăng ký làm luận văn hoặc đăng ký học phần thay thế, sinh viên cần phải nghiên cứu kỹ, sinh viên không được đăng ký lại hoặc thay đổi khi hết thời gian đăng ký.
  • Điểm trung bình tích lũy, sinh viên tra trên hệ thống, ghi theo thang điểm 4.
  • Sinh viên sử dụng địa chỉ email cá nhân được nhà trường cung cấp để đăng ký.
  • Trường hợp cần hỗ trợ về cấp mật khẩu email vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin và Thư viện.
  • Sinh viên lưu ý thường xuyên theo dõi trang web Khoa: https://kinhte.ut.edu.vn/ để nhận thông báo kịp thời.

Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *