Thư viện ảnh

HỘI THAO VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐÔNG NĂM 2024

HÌNH ẢNH CHI BỘ KHOA KINH TẾ VỀ NGUỒN NĂM 2024 TẠI CHIẾN KHU RỪNG SÁC (CẦN GIỜ)

     

LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA KINH TẾ VẬN TẢI (1988-2023)

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI LẦN THỨ 5 (2023) – TIỂU BAN KINH TẾ – QUẢN LÝ

    c

HỘI THI “GIAI ĐIỆU THÁNG 5” NĂM 2023

THĂM VÀ GẶP GỠ CÁC DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI TRONG NGÀNH NHÂN NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGUỒN NĂM 2022 VÀ THAM QUAN THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP

         

LÃNH ĐẠO KHOA VÀ TỔ BỘ MÔN KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN THAM QUAN, LÀM VIỆC TẠI CẢNG ĐÀ NẰNG

 

ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LOGISTICS VÀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

HÌNH ẢNH HỘI THẢO “NHU CẦU NHÂN LỰC QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH VẬN TẢI”