Thư viện ảnh

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ VẬN TẢI

THĂM VÀ GẶP GỠ CÁC DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI TRONG NGÀNH NHÂN NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGUỒN NĂM 2022 VÀ THAM QUAN THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP

         

LÃNH ĐẠO KHOA VÀ TỔ BỘ MÔN KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN THAM QUAN, LÀM VIỆC TẠI CẢNG ĐÀ NẰNG

 

ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LOGISTICS VÀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

HÌNH ẢNH HỘI THẢO “NHU CẦU NHÂN LỰC QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH VẬN TẢI”