Các thành tích

Tập thể Khoa Kinh tế vận tải được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải liên tục các năm từ 2005 – 2016

Đội sinh viên chuyên ngành Logistics và Vận tải đa phương thức đạt Giải nhất Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi “Tài năng trẻ Logistics Việt Nam” năm 2020, Giải nhì Vòng chung kết toàn quốc năm 2018, Giải nhất Khu vực phía Nam năm 2019, Giải Ba Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng trẻ Logicstics Việt Nam năm 2023.

  SInh viên ngành Kinh tế xây dựng đạt Giải thưởng khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 25 – năm 2023