Thông tin chương trình đào tạo song hành AHK

(Thời gian cập nhật: 14:30 05/06/2024)

Đào tạo nghề song hành

Chương trình kết hợp giữa lý thuyết được giảng dạy tại các cơ sở đào tạo nghề (~40% thời lượng chương trình) và thực hành tại các doanh nghiệp chuyên ngành (~60% thời lượng chương trình). Trong đó phần lý thuyết được giảng dạy tại các cơ sở đào tạo nghề, trường đại học/cao đẳng và các doanh nghiệp sẽ đảm nhận hướng dẫn, đào tạo học viên phần thực hành. Nội dung của phần lý thuyết và thực hành phối hợp và bổ sung cho nhau.

Quá trình đào tạo và đánh giá chất lượng học viên tuân thủ theo quy chuẩn nghiêm ngặt của Hiệp hội các phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK). Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ được Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn DIHK – CHLB Đức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *