SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh

  • Khoa Kinh tế vận tải là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu xã hội. Khoa cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao với nền tảng kiến thức vững chắc, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng lãnh đạo, năng lực hội nhập góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Tầm nhìn

  • Đến năm 2030, Khoa Kinh tế vận tải phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo đa ngành trong lĩnh vực kinh tế giao thông vận tải hàng đầu Việt Nam và trong khu vực với các chương trình đào tạo có chất lượng cao được kiểm định theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Các giá trị cốt lõi

  • Đoàn kết
  • Tôn trọng
  • Sáng tạo
  • Hiệu quả

 Kinh tế đi trước, vững bước tương lai!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *