Đào tạo đại học chính quy

(Thời gian cập nhật: 04:53 01/05/2023)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA KINH TẾ VẬN TẢI:

NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI (Transport Economics): Đã kiểm định chất lượng

Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển (Sea Transport Economics)- Mã ngành: 784010401

Chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không (Aviation Transport Economics) – Mã ngành: 784010402

NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG (Construction Economics): Đã kiểm định chất lượng 

Chuyên ngành Kinh tế xây dựng (Construction Economics) – Mã ngành: 758030101

Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý bất động sản (Real Estate Management and Economics) – Mã ngành: 758030103

NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG (Construction Management)

Chuyên ngành Quản lý xây dựng (Construction Management)  – Mã ngành: 7580302

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (Logistics and Supply Chain Management): Đã kiểm định chất lượng

Chuyên ngành Quản trị Logistics và Vận tải đa phương thức (Logistics and Multimodal Transport Management) – Mã ngành: 784010101

Chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics and Supply Chain Management)

NGÀNH KHAI THÁC VẬN TẢI (Transport Operation):

Chuyên ngành Quản lý và Kinh doanh vận tải (Transport Business Administration) – Mã ngành: 784010102

 

THÔNG TIN VỀ TUYỂN SINH CÁC NGÀNH XEM TẠI: https://tuyensinh.ut.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *