Đào tạo đại học chính quy

(Thời gian cập nhật: 20:28 05/03/2023)

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CÁC NGÀNH:

NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI (Transport Economics): Đã kiểm định chất lượng

Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển (Sea Transport Economics)

Chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không (Aviation Transport Economics)

NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG (Construction Economics): Đã kiểm định chất lượng

Chuyên ngành Kinh tế xây dựng (Construction Economics)

Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng (Construction Project Management) 

Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý bất động sản (Real Estate Management and Economics)

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (Logistics and Supply Chain Management): Đã kiểm định chất lượng

Chuyên ngành Quản trị Logistics và Vận tải đa phương thức (Logistics and Multimodal Transport Management)

Chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics and Supply Chain Management)

NGÀNH KHAI THÁC VẬN TẢI (Transport Operation):

Chuyên ngành Quản lý và Kinh doanh vận tải (Transport Business Administration)

 

THÔNG TIN VỀ TUYỂN SINH CÁC NGÀNH XEM TẠI: https://tuyensinh.ut.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.