Bộ môn Kinh tế – Tài chính

(Thời gian cập nhật: 12:13 02/06/2023)
 • Nhiệm vụ:

Phụ trách giảng dạy các môn học cơ sở ngành và một số môn chuyên ngành của các chương trình đào tạo Khoa Kinh tế vận tải

 • Các môn học thuộc Bộ môn:

  1. Kinh tế vi mô
  2. Kinh tế vĩ mô
  3. Nguyên lý thống kê
  4. Tài chính tiền tệ
  5. Khoa học quản lý
  6. Luật kinh tế
  7. Nguyên lý kế toán
  8. Nghiệp vụ kế toán
  9. Kế toán doanh nghiệp xây dựng
  10. Quản trị tài chính doanh nghiệp
  11. Quản trị Marketing
  12. Quản trị nhân sự
  13. Quản trị chiến lược
  14. Nghiệp vụ thuế
  15. Thanh toán quốc tế
  16. Thị trường chứng khoán
  17. Phân tích hoạt động kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *