Bộ môn Kinh tế vận tải biển

(Thời gian cập nhật: 21:30 02/02/2023)

Quản lý Chương trình đào tạo:

 1. Kinh tế vận tải biển (Sea Transport Economics)
 2. Kinh tế vận tải hàng không (Aviation Transport Economics)

Quản lý các môn học:

 1. Hàng hóa vận tải
 2. Địa lý vận tải thủy
 3. Kinh tế vận tải biển
 4. Kinh tế vận tải biển và Logistics
 5. Luật vận tải biển
 6. Quản lý khai thác cảng
 7. Khai thác đội tàu
 8. Quản lý đội tàu
 9. ĐL tàu biển và giao nhận
 10. Hợp đồng vận tải biển
 11. Bảo hiểm hàng hải
 12. Nghiệp vụ ngoại thương
 13. Lý thuyết dự báo kinh tế

Danh sách giảng viên:

 1. ThS.NCS. Đặng Thị Bích Hoài – Tổ trưởng bộ môn
 2. TS.GVC.Nguyễn Văn Khoảng
 3. TS.GVC.Nguyễn Văn Hinh
 4. ThS.Nguyễn Thị Hồng Thu
 5. ThS.Lê Hà Minh
 6. ThS.Trương Thị Minh Hằng
 7. ThS.Tô Thị Bích Ngọc
 8. ThS.Đinh Quang Tú
 9. ThS.Phạm Văn Hưng
 10. ThS.Lê Thành Tiễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.