THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỚP QL18CLCA,B HỆ CHẤT LƯỢNG CAO

(Thời gian cập nhật: 15:02 19/11/2022)
  • Khoa Kinh tế vận tải thông báo thời gian và địa điểm bảo vệ LVTN lớp QL18CLCA,B chuyên ngành quản trị Logistics và VTĐPT như sau:
    • Thời gian: 7h30 ngày 21/11/2022
    • Địa điểm: Phòng B101A, B101B (Cơ sở 1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *