HOÀN THÀNH ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI, KINH TẾ XÂY DỰNG, MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU TẠI UTH

(Thời gian cập nhật: 19:58 13/11/2022)

Đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Kinh tế vận tải, Kinh tế xây dựng, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu của Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM do Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM thực hiện đã trải qua 04 làm việc từ ngày 08-11/11/2022.

Theo kế hoạch đã thống nhất trước đó, song song với nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, Đoàn đánh giá ngoài làm việc với đại diện các phòng ban, trung tâm, tổ chức đoàn thể; phỏng vấn cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ hỗ trợ, nhân viên, nhà tuyển dụng, người học, cựu sinh viên và cựu học viên,…

Tại phiên bế mạc, các thành viên đoàn ĐGN đã tóm tắt những kết quả chính của đợt khảo sát và đưa ra các khuyến nghị chi tiết cho từng tiêu chuẩn, khuyến nghị chung để Nhà trường xây dựng kế hoạch và giải pháp cải tiến nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường trong giai đoạn tiếp theo. Trưởng đoàn, gửi lời cảm ơn tới Nhà trường, các Khoa, các phòng/ban/trung tâm đã phối hợp nhiệt tâm để đợt đánh giá tiến hành hiệu quả, nhanh chóng và kịp thời.

Đoàn chuyên gia ĐGN báo cáo kết quả khảo sát chính thức

PGS.TS Nguyễn Xuân Phương – Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGTP.HCM và Đoàn chuyên gia ĐGN đã làm việc hết sức nghiêm túc, trách nhiệm để thực hiện thành công đợt khảo sát chính thức của Trường. Nhà trường nghiêm túc tiếp thu những gợi ý, khuyến nghị của đoàn ĐGN để có thể tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm còn hạn chế và có kế hoạch, chương trình hành động nhằm cải tiến mạnh mẽ hơn nữa chất lượng giáo dục của Nhà trường trong tương lai. Đồng thời Hiệu trưởng cũng biểu dương tinh thần của Khoa Kinh tế vận tải, Khoa Công nghệ thông tin là điểm sáng đi đầu trong công tác kiểm định chất lượng của Trường.

Cuối phiên bế mạc, Nhà trường và Đoàn ĐGN đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ba ngành Kinh tế vận tải, Kinh tế xây dựng, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.

PGS.TS Nguyễn Xuân Phương cam kết sẽ thực hiện tốt các khuyến nghị, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo

Đại diện Trung tâm và Nhà trường ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức

Đại diện hai bên chụp ảnh lưu niệm

Một số hình ảnh tại đợt khảo sát chính thức:

Phiên khai mạc

Đoàn ĐGN phỏng vấn các bên liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *