THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THỰC TẬP CHUYÊN MÔN CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI TRÀ NĂM HỌC 2022-2023

(Thời gian cập nhật: 18:23 26/02/2023)

Khoa Kinh tế vận tải thông báo triển khai đăng ký thực tập chuyên môn cho sinh viên hệ đại trà năm học 2022-2023 như sau:

  1. Điều kiện đăng ký: Sinh viên khóa 20 theo chương trình đào tạo của ngành.
  2. Thời gian đăng ký: Từ ngày 26/02/2023 đến hết ngày 04/03/2023.
  3. Link đăng ký: https://forms.gle/vmjkznvFKEd2qXo19
  4. Lưu ý:
  • Sinh viên ngành kinh tế vận tải biển (KT), bạn nào đã học và tích lũy học phần Quản lý khai thác cảng mới được đăng ký, các bạn còn lại sẽ có đợt đăng ký bổ sung khác.
  • Sinh viên ngành Kinh tế xây dựng (KX), Quản lý dự án xây dựng (QX) đã đăng lý ở học kỳ 1 rồi nên không đăng ký nửa.
  • Khi đăng ký thực tập chuyên môn, sinh viên ghi đúng các thông tin theo yêu cầu.
  • Sinh viên sử dụng địa chỉ email cá nhân được nhà trường cung cấp để đăng ký.
  • Trường hợp cần hỗ trợ về cấp mật khẩu email vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin và Thư viện
  • Sinh viên lưu ý thường xuyên theo dõi trang web Khoa: https://kinhte.ut.edu.vn/ để nhận thông báo kịp thời.

Trân trọng!.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *