Thông báo đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại trà đợt 1 học kỳ 2 năm học 2023-2024

(Thời gian cập nhật: 21:01 11/03/2024)

Khoa Kinh tế vận tải thông báo triển khai đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp hoặc học học phần thay thế khóa luận cho sinh viên hệ đại trà đợt 1 học kỳ 2 năm học 2023-2024 như sau:

Điều kiện:

  • Sinh viên đã bảo vệ học phần thực tập tốt nghiệp và đạt yêu cầu.
  • Học xong tất cả và tích lũy các học phần theo chương trình đào tạo từ học kỳ 1 đến học kỳ 7 (Đạt điểm tích lũy các học phần trong học tập).

Thời gian đăng ký: Từ ngày 02/03/2023 đến hết ngày 06/03/2023

Link đăng ký:

https://forms.gle/DesSbgYbWe6RCC2z7

Lưu ý:

  • Khi đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế khóa luận, sinh viên cần phải suy nghĩ và xác định rõ ràng, sinh viên chỉ được đăng ký 1 lần, không được thay đổi nguyện vọng khi đã đăng ký.
  • Điểm trung bình tích lũy, sinh viên kiểm tra trên hệ thống, ghi theo thang điểm 4.
  • Sinh viên sử dụng địa chỉ email cá nhân được nhà trường cung cấp để đăng ký.
  • Trường hợp cần hỗ trợ về cấp mật khẩu email vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin và Thư viện.
  • Sinh viên lưu ý thường xuyên theo dõi trang web Khoa: https://kinhte.ut.edu.vn/ để nhận thông báo kịp thời về giáo viên hướng dẫn hoặc lịch học thay thế.
  • Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *