Hướng dẫn liên hệ cấp giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp hệ đại trà

(Thời gian cập nhật: 20:23 01/04/2024)

Để đảm bảo cho việc cấp Giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp cho sinh viên được nhanh chóng, đúng quy định. Các lớp chuẩn bị đi thực tập tốt nghiệp có nhu cầu cấp Giấy giới thiệu thực hiện theo hướng dẫn sau:

A. Giảng viên phụ trách hỗ trợ cấp giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp:

 1. Chuyên ngành Quản lý kinh doanh vận tải, Ngành Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng, Kinh tế và Quản lý bất động sản): Liên hệ thầy Hoàng Dương (ĐT:0907748668).
 2. Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển liên hệ Thầy Phạm Văn Hưng (ĐT: 0908707775)
 3. Chuyên ngành  Quản trị Logistics và Vận tải đa phương thức, Kinh tế vận tải hàng không: Liên hệ Thầy Ngô Đức Phước (ĐT: 0963350663)

B. Quy trình cấp giấy giới thiệu:

 • Bước 1. Lớp trưởng lập danh sách sinh viên cần cấp giấy giới thiệu, thông tin về công ty thực tập, thời gian thực tập, sau đó liên hệ với GV phụ trách để hỗ trợ cấp mẫu giấy giới thiệu
 • Bước 2. Sinh viên điền các thông tin vào Giấy giới thiệu
 • Bước 3. GV phụ trách kiểm tra lại các thông tin theo danh sách đăng ký và Trình lãnh đạo Khoa ký (thừa lệnh của Hiệu trưởng), GV phụ trách trực tiếp mang đi đóng dấu tại văn thư.
 • Bước 4. GV phụ trách giao Giấy giới thiệu đã ký và đóng dấu cho lớp trưởng  để gửi cho các bạn sinh viên trong lớp

C. Một số lưu ý:

 • Đăng ký cấp giấy giới thiệu theo lớp (Lớp trưởng các lớp lập danh sách sinh viên cần cấp giấy giới thiệu)
 • Sinh viên đề nghị cấp giấy giới thiệu sau khi đã xác định được đơn vị dự định xin thực tập và thời gian thực tập
 • Chịu trách nhiệm về các thông tin ghi trong giấy giới thiệu
 • Sử dụng giấy giới thiệu đúng mục đích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *