Thông báo

ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP/THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ

(Cập nhật ngày:19/01/2018)

THÔNG BÁO!

v/v Đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp/thực tập chuyên đề

Bắt đầu từ thời điểm ra thông báo thì việc đăng ký các học phần thực tập tốt nghiệp/thực tập chuyên đề sẽ do khoa phụ trách - tức là các bạn nộp phiếu đăng ký học phần gửi về khoa theo thời hạn thông báo của khoa, khoa sẽ tập hợp và gửi đ8ang ký cho phòng Đào tạo.

Đợt thực tập học kỳ 2 Nh17-18: bắt đầu từ 26.02.2018.

Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26.01.2018

Ghi chú: Những bạn đã đăng ký học phần thực tập TN/TTCD vào HK1 Nh 17-18 rồi thì không cần đăng ký lại nữa.

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: