Cơ cấu tổ chức và nhân sự

CHI ỦY CHI BỘ:

Đ/c Trần Quang Phú – Bí thư chi chộ

Đ/c Vũ Văn Trung – Phó Bí thư chi bộ

Đ/c Đặng Thị Bích Hoài – Chi ủy viên

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC:

TS. Nguyễn Văn Khoảng – Chủ tịch hội đồng

PGS.TS.Trần Quang Phú – Ủy viên

TS. Nguyễn Văn Hinh – Ủy viên

BAN CHỦ NHIỆM KHOA:

PGS.TS. Trần Quang Phú – Trưởng Khoa

ThS. Vũ Văn Trung – Phó Trưởng Khoa

TS. Lê Hoàng An – Phó Trưởng Khoa

Công đoàn KHOA:

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Lan – Chủ tịch

ThS. Bùi Văn Hùng – Phó chủ tịch

ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh – Ủy viên

ĐOÀN THANH NIÊN:

ThS. Nguyễn Minh Đức – Bí thư Đoàn Khoa KTVT

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN:

Họ và tên Học hàm/Học vị Chức vụ Email
BỘ MÔN KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN
1. Đặng Thị Bích Hoài ThS,NCS Phụ trách bộ môn hoai.dang@ut.edu.vn
2. Nguyễn Văn Khoảng TS GVC khoang_kt@hcmutrans.edu.vn
3. Nguyễn Văn Hinh TS GVC hinh_kt@hcmutrans.edu.vn
4. Nguyễn Thị Hồng Thu ThS Giảng viên hongthu_kt@hcmutrans.edu.vn
5. Lê Hà Minh ThS Giảng viên minh.le@ut.edu.vn
6. Trương Thị Minh Hằng ThS Giảng viên hang.truong@ut.edu.vn
7. Tô Thị Bích Ngọc ThS Giảng viên ngoc.to@ut.edu.vn
8. Đinh Quang Tú ThS Giảng viên tu.dinh@ut.edu.vn
9. Phạm Văn Hưng ThS Giảng viên vanhung.pham@ut.edu.vn
10. Lê Thành Tiễn ThS Giảng viên tienlt@ut.edu.vn
BỘ MÔN KINH TẾ TÀI CHÍNH
1. Vũ Văn Trung ThS Phó Trưởng Khoa, Phụ trách bộ môn trung.vu@ut.edu.vn
2. Nguyễn Quốc Thịnh ThS GVC thinh.nguyen@ut.edu.vn
3. Nguyễn Thị Cẩm Huyền ThS,NCS Giảng viên camhuyen.nguyen@ut.edu.vn
4. Nguyễn Thị Hoàng Lan ThS Giảng viên lan.hoang@ut.edu.vn
5. Lê Thị Hồng Huế ThS Giảng viên hue.le@ut.edu.vn
6. Trần Thị Diệu Huyền ThS Giảng viên huyen.tran@ut.edu.vn
7. Hà Thị Trúc Lan ThS Giảng viên lan.ha@ut.edu.vn
8. Nguyễn Thùy Linh ThS Giảng viên thuylinh.nguyen@ut.edu.vn
9. Kiều Anh Pháp ThS Giảng viên phap.kieu@ut.edu.vn
10. Phạm Bích Hồng ThS,NCS Giảng viên hong.pham@ut.edu.vn
11. Đặng Thế Hiển ThS,NCS Giảng viên hien.dang@ut.edu.vn
12. Đoàn Thị Hường ThS Giảng viên huongdt@ut.edu.vn
BỘ MÔN QUẢN TRỊ LOGISTICS & VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
1. Nguyễn Huỳnh Lưu Phương ThS Phụ trách bộ môn luuphuong.nguyen@ut.edu.vn
2. Bùi Văn Hùng ThS Giảng viên hung.bui@ut.edu.vn
3. Lã Thu Thủy ThS Giảng viên thuy.la@ut.edu.vn
4. Nguyễn Thị Bảo Khánh ThS Giảng viên baokhanh.nguyen@ut.edu.vn
5. Nguyễn Thành Luân ThS Giảng viên luan.nguyen@ut.edu.vn
6. Nguyễn Thị Minh Hạnh ThS Giảng viên hanh.nguyen@ut.edu.vn
7. Nguyễn Tuấn Hiệp ThS Giảng viên hiepnt@ut.edu.vn
BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG
1. Lê Quang Phúc ThS,NCS Tổ trưởng bộ môn phuc.le@ut.edu.vn
2. Đỗ Thị Đan Vân ThS Giảng viên van.do@ut.edu.vn
3. Võ Công Hậu ThS Giảng viên hau.vo@ut.edu.vn
4. Hồng Nguyễn Phi Anh ThS Giảng viên anhhnp@ut.edu.vn
5. Trần Thị Quỳnh Như TS GVC nhuttq@ut.edu.vn
6. Mai Bá Nhẫn ThS Giảng viên nhanmb@ut.edu.vn
7. Mỵ Duy Thành TS Giảng viên
BỘ MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG
1. Trần Phú Lộc ThS Phụ trách bộ môn loc.tran@ut.edu.vn
2. Trần Quang Phú PGS. TS Trưởng Khoa, GVCC phu.tran@ut.edu.vn
3. Nguyễn Minh Đức ThS,NCS Giảng viên duc.nguyen@ut.edu.vn
4. Nguyễn Tất Thắng TS Giảng viên tatthang.nguyen@ut.edu.vn
5. Lê Hoàng An TS Phó Trưởng Khoa hoangan.le@ut.edu.vn
BỘ MÔN QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH VẬN TẢI
1. Vương Tấn Đức TS Giảng viên duc.vuong@ut.edu.vn
2. Nguyễn Hữu Vĩnh San ThS Giảng viên san.nguyen@ut.edu.vn
3. Bùi Quốc An ThS Giảng viên an.bui@ut.edu.vn
4. Hoàng Dương ThS Giảng viên
5. Đào Việt Phương TS Giảng viên phuongdv.tg@ut.edu.vn
6. Trần Xuân Dũng TS Giảng viên tranxuandung1958@gmail.com
BỘ MÔN KINH TẾ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG
1. Ngô Đức Phước ThS,NCS Phụ trách bộ môn ngoducphuocedu@gmail.com
2. Nguyễn Phú Phương Trang ThS Giảng viên trangnpp@ut.edu.vn
BỘ MÔN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN
1. Huỳnh Thị Yến Thảo TS Phụ trách bộ môn thao.huynh@ut.edu.vn
2. Phan Tất Hiển TS Giảng viên hienpt@ut.edu.vn
3. Phạm Thanh Tuấn ThS Giảng viên tuan.pham@ut.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.