Bộ môn Quản lý dự án xây dựng

(Thời gian cập nhật: 21:21 26/11/2022)

Quản lý chương trình đào tạo:

 1. Quản lý dự án xây dựng
 2. Kinh tế và Quản lý Bất động sản

Quản lý các môn học:

 1. Tin học trong quản lý xây dựng
 2. Quản trị rủi ro doanh nghiệp xây dựng
 3. Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng
 4. Kiểm toán đại cương
 5. Đo bóc và quản lý khối lượng công trình xây dựng
 6. Quản lý xây dựng
 7. Định giá và quản lý chi phí dự án xây dựng
 8. Tổ chức và quản lý thi công
 9. Quản lý chất lượng và giám sát xây dựng
 10. Quản lý an toàn lao động
 11. Mô hình thông tin công trình (BIM)
 12. Quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng
 13. Thị trường bất động sản
 14. Quản lý dự án xây dựng
 15. Đại cương mô hình thông tin công trình
 16. Quản lý hợp đồng và thanh quyết toán dự án đầu tư xây dựng
 17. Phần mềm ứng dụng trong hệ thống thông tin công trình
 18. Quản trị chuỗi cung ứng trong dự án xây dựng
 19. Nhập môn quản lý dự án xây dựng
 20. Định giá bất động sản
 21. Kinh doanh bất động sản

Danh sách giảng viên:

 1. ThS. Trần Phú Lộc – Phụ trách bộ môn
 2. PGS.TS. Trần Quang Phú
 3. TS. Nguyễn Tất Thắng
 4. TS. Lê Hoàng An
 5. TS. Huỳnh Thị Yến Thảo
 6. ThS,NCS. Nguyễn Minh Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.