Thông báo

T/B DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT CNTN THÁNG 10.2018

(Cập nhật ngày:11/10/2018)

Khoa Kinh tế gửi đến SV DS đề nghị xét CNTN tháng 10.2018

Ngày xét dự kiến là 16.10.2018

Danh sách đã được đưa xuống phòng Đào tạo để kiểm dò (Xem tại đây)

SV xem qua danh sách có thiếu sót thông tin không ? nếu có báo về Khoa để bổ sung đến hết ngày 14.10.2018 đối với trường hợp có đăng ký xét CNTN mà trong danh sách không có tên.

Trân trọng !

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: